معرفی بخش مدیریت

برنامه آموزشی در گروه مدیریت به گونه ای تنظیم شده است که دانشجویان با دامنه وسیعی از مفاهیم و تئوریهای مدیریتی و نیز ابزارها و سبک های مختلف مدیریت آشنا شوند و بتوانند این دانش را برای بهبود و ارتقاء بخش های مختلف سازمان به کار گیرند و یا بر پایه این دانش، زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه خود را پیگیری نمایند. همچنین، این گروه تاکید ویژه ای بر استفاده از روشهای نوین آموزشی مانند انجام کار تیمی توسط دانشجویان و نیز بهره گیری از مطالعات موردی دارد . گروه مدیریت دانشکده مدیریت و اقتصاد با در پیش گرفتن رویکردی نوین به آموزش و پژوهش در این حوزه و با جذب دانشجویان مستعد و نخبه، در تلاش است تا هر چه بهتر، رسالت خود را در راستای ارتقاء دانش کاربردی و علمی مدیریت و تربیت مدیران و کارشناسانی ممتاز و متناسب با نیازهای کشور ایفاء کند.

راه‌های ارتباط غیرحضوری دانشجویان رشته مدیریت بازرگانی مجتمع آموزش عالی بافت با گروه مدیریت

عنوان

راه ارتباطی

کارشناس اموزش مجتمع جهت پاسخگویی در ساعات اداری14-9

تلفن: 09133479905

ایمیل:

 

مدیر گروه

آقای رضا سعیدی

 

ایمیل: kghorbannejad@uk.ac.ir

 

تلفن:09125526977

 

 

استاد مشاور ورودی های 1400
 

آقای دکتر امیر فاضل

ایمیل: amir fazel@uk.ac.ir

 

 

 

 

 

استاد مشاور ورودی 99 و انجمن علمی گروه

دکتر رضا سعیدی

ایمیل: Reza.saeeidi@uk.ac.ir

ایمیل انجمن علمی گروه: ایمیل انجمن هم

Anjoomang@gmail.com

 

 

راهنمای آموزش الکترونیکی

آدرس وب سایت گروه آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه

http://Virtual.uk.ac.ir