کارمندان مجتمع اموزش عالی بافت

برای تماس از خارج شهر کرمان ابتدا پیش شماره 034 را شماره گیری کنید
نام ونام خانوادگی سمت تلفن داخلی پست الکترونیکی
موسی سلاجقه مسئول امور عمومی
حسن ملک پور کارپرداز
صدیقه رفیعی پور مسئول آموزش 42426912
عصمت گلستانی مسئول دفتر مجتمع 42426644 و42426633
مهدیه سلطانی مسئول کتابخانه
مصطفی دهقانی مسئول سایت
فرزاد صادقی مسئول انتظامات
روح الله صادقی مسئول انتظامات