نمایشگر دسته ای مطالب

اداره امور عمومی

اداره امور عمومی


 

ریاست
 
   

 ​

 نام و نام خانوادگی: رستم نوری
 آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
 مدت تصدی: رئیس اداره امور عمومی
 تلفن: 32114052
32114041
داخلی:208
 پست الکترونیکی:  m.n-2243@live.com
 
     
شرح وظایف

-اجرای سیاست‌ها و خط‌‌‌ مشی دانشکده در زمینه کلیه امور عمومی.

-تهیه و تنظیم آیین نامه‌ها،بخشنامه‌ها و دستورالعملهای اداری لازم جهت انجام امور عمومی دانشکده برای   ارائه به مقامات ذیربط بر اساس ضوابط،مصوبات دانشکده و ابلاغ آن به کلیه واحدها پس از تایید .

-همکاری با واحد حراست در زمینه حفاظت از ساختمانها،اموال و تاسیسات.

-برنامه ریزی و نظارت بر روشهای مطلوب اداره امور عمومی دانشکده.

-انجام کلیه اقدامات لازم در زمینه تدارکات و تامین وسایل و تجهیزات مورد نیاز واحدهای مختلف دانشکده و سفارش از داخل و خارج شهر با هماهنگی کامل واحدهای ذیربط.

-نظارت در انجام کلیه امور خدماتی دانشکده و ارائه آن به واحدهای مختلف.

-انجام امور مربوط به قراردادهای دانشکده در زمینه خدمات عمومی بامسوولین ذیربط.

-نظارت برامورحضورو غیاب،ورود و خروج و انتظامات دانشکده.

-انجام سایر محوله ار سوی مقام مافوق. واحد های وابسته

-دبیرخانه ، -​تالارهای کنفرانس و سمینار(تالار سینایی ، تالار دانشجو) ،-تاسیسات ،-انتظامات ، -انتشارات ، -سرایداری ، -آبدارخانه 
 لیست کارکنان این حوزه

عکس نام و نام خانوادگی سمت تلفن پست الکترونیکی
  فاطمه زاده کفاش  مسول دبیرخانه 32114041
داخلی:211
 
   رحیم رشیدی پور  نامه رسان دانشکده  32114041
داخلی:211
 
   حمید مساحی  راننده دانشکده  32114041
داخلی: 217
 
   پری سخنور  آبدارخانه  32114041
داخلی:210
 
   مصطفی سلیم نجار  نماینده امور عمومی در پردیزه افضلی پور  31323250