اطلاعیه جدید در مورد لغو امتحانات 19،18،17،16 دی ماه 98