بازدید مدیر محترم امور عمومی دانشگاه

بازدید مدیر محترم امور عمومی دانشگاه جناب آقای دوستی و جناب آقای دکتر فرهمند  مشاور رئیس دانشگاه در امور فضای سبز و جناب اقای نیکبان رئیس اداره فضای سبز دانشگاه با همراهی جناب آقای دکتر مفلحی رئیس مجتمع از محوطه مجتمع آموزش عالی بافت جهت محوطه سازی و فضای سبز مجتمع