نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه درسی رشته اقتصاد

برنامه درسی رشته اقتصاد


برنامه درسی  رشته اقتصاد مقطع کارشناسی          

ردیف رشته  گرایش  ورودی  برنامه درسی دوره  سر فصل مصوب وزارت علوم
1 اقتصاد --------- 96 به بعد دانلود دانلود

 

برنامه درسی رشته اقتصاد مقطع کارشناسی ارشد             

ردیف رشته  گرایش  ورودی برنامه درسی دوره سر فصل مصوب وزارت  علوم
1 اقتصاد اقتصاد نظری 99 به بعد    دانلود           دانلود