نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه درسی رشته حسابداری

برنامه درسی رشته حسابداری


برنامه درسی رشته حسابداری مقطع کارشناسی                          

ردیف رشته  گرایش ورودی برنامه درسی  سرفصل مصوب وزارت علوم
1 حسابداری ----------- 96 به بعد دانلود دانلود

 

برنامه درسی رشته حسابداری مقطع کارشناسی ناپیوسته                          

ردیف رشته گرایش ورودی برنامه درسی دوره سر فصل مصوب وزارت علوم
1 حسابداری --------- -------- دانلود دانلود