نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه درسی رشته مدیریت

برنامه درسی رشته مدیریت


برنامه درسی رشته مدیریت مقطع کارشناسی               

ردیف رشته  گرایش ورودی برنامه درسی دوره سر فصل مصوب وزارت علوم
1 مدیرت بازرگانی 96 به بعد دانلود دانلود