برگزاری اردوی علمی

اردوی علمی دانشجویان مجتمع آموزش عالی بافت از بورس اوراق بهادار منطقه کرمان و شرکت صنایع لاستیک بارز کرمان در روز سه شنبه1398/08/21 با حضور جمعی از دانشجویان مجتمع و اساتید مربوطه برگزار گردید.

در این بازدید دانشجویان ابتدا از ساختمان بورس و اوراق بهادار کرمان بازدید کرده و در محل دفتر یکی از کارگزاری ها به مدت 2 ساعت با بورس و مفاهیم آن آشنا شدند و سپس دانشجویان به کارخانه لاستیک بارز رفتند و پس از نماز و ناهار از خط تولید لاستیک  رادیال خودروهای سواری بازدید نموده و همراه با توضیحات کارشناس مربوطه با روند تولید لاستیک خودرو آشنا شدند.