برگزاری رقابت ورزشی بین دانشجویان


بمناسبت27آذر ماه روز وحدت حوزه و دانشگاه،علاوه به برگزاری به همین مناسبت دو رقابت ورزشی هم بین دانشجویان این دانشکده برگزار شد.
در گروه خانم ها،مسابقات دارت 
در گروه آقایان مسابقات طناب کشی