برگزاری مسابقات والیبال بین دانشگاهی دختران


این مراسم به میزبانی مجتمع آموزش عالی بافت روز دوشنبه20/7/1394 برگزار گردید و دانشجویان این مجتمع توانستند به مقام دوم این دوره از مسابقه نائل گردند.