برگزاری کارگاه آموزشی جنگ نرم

جمعی از استادان دانشکده در کارگاه آموزشی جنگ نرم که روز یکشنبه پنجم بهمن ماه از طرف سازمان بسیج اساتید برگزار شد، شرکت کردند.

در این کارگاه، به شیوه ها و ترفندهای دشمنان در نفوذ به جامعه اسلامی و اهداف شوم و پلید آنان و روشهای مقابله با آن و بوِیژه وظیفه خطیر استادان و آگاهی بخشی به قشر عظیم دانشجویان اشاره شد.