بر گزاری یادواره شهدای دانشجو شهرستان بافت


یادواره شهدای دانشجوی شهرستان بافت در چهارشنبه   1393/08/28 با همکاری مراکز دانشگاهی شهرستان و  با شرکت اساتید و دانشجویان برگزار گردید.

در این یادواره دانشکده مدیریت و اقتصاد نیز همراه با سایر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی شهرستان همکاری موثر داشت.