بزرگداشت دهه ولایت


در این ایام اقداماتی از قبیل چراغانی محوطه ، نصب بنر به مناسبت اعیاد مبارک قربان و غدیر شیرینی بین دانشجویان توزیع  و همچنین بر گزاری مسابقه خطبه خوانی غدیر بین دانشجویان و همکاران مجتمع با انتخاب نفرات برتر برگزار گردید.