جلسه توجیهی دانشجویان جدید الورود

جلسه توجیهی دانشجویان جدید الورود

جلسه با حضور رئیس مجتمع آقای دکتر مفلحی و روسای بخشها ، اعضای هیات علمی و مشاور فرماندار جناب آقای سرهنگ شاکری و دانشجویان جدید الورود و سایر همکاران مجتمع آموزش عالی بافت با قرائت آیاتی از کلام ا... مجید در روز شنبه 11/7/1394 در سالن مجتمع بر گزار گردید.

در ابتدا جناب آقای دکتر مفلحی ضمن خوشامدگویی و کسب موفقیت دانشجویان در آزمون سراسری تبریک و با معرفی اعضای هیات علمی به دانشجویان در خصوص  آشنایی با پیشینه تاریخی و آموزشی مجتمع سخنانی ایراد نمود و در ادامه جناب آقای مقصود پور رییس محترم بخش اقتصاد به تذکرات آیین نامه ای آموزشی پرداخت و در ادامه برنامه جناب سرهنگ شاکری به توجیح دانشجویان در خصوص آسیبهایی اجتماعی بیانات مفیدی ایراد و فیلمی در خصوص آثار سوء مصرف مواد مخدر به نمایش گذاشتند و مراسم با اهداء بسته ای فرهنگی آموزشی به دانشجویان جدید الورود مراسم به پایان یافت.