جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان با مسئولین شهر

در این جلسه طی نشستی که با همت بسیج دانشجویی و مسئولین محترم  شهرستان و بسیج دانجویی مجتمع آموزش عالی بافت  در روز شنبه  مورخه1398/10/01 برگزار گردید، فرصت مناسبی فراهم آمد تا دانشجویان دختر و پسر این مجتمع در خصوص پاره ای از مسائل و مشکلات مرتبط با دانشگاه و دانشجویان با برخی از مسئولین محترم شهرستان به پرسش و پاسخ پرداخته و دغدغه های خود را در یک فضای صمیمی و دوستانه با مسئولین در میان بگذارند.