دیدار اساتید و کارکنان مجتمع از ساختمان در حال احداث


استادان و کارکنان مجتمع آموزش عالی بافت روز یکشنبه 19 بهمن1393از محل سایت در حال احداث دانشکده دیدن کردند.
در فاز اول این سایت که در زمین ده هکتاری در ساخت احداث است،نخستین ساختمان با متراژ3200 متر مربع شامل ساختمان کلاسهه،کتابخانه،آمفی تئاتر،مرکز رایانه،اتاق اساتید،اتاق های تشکلها،اتاق های اداری و مجموعه مدیریتی است که در سه و نیم طبقه در حال احداث است.
با تکمیل ساختمان و انتقال مجتمع به سایت جدید،علاوه به افزایش قابل توجه فضا های مورد نیاز،امکان افزایش تعداد رشته ها تحصیلی و جذب دانشجویان بیشتر نیز فراهم میگردد.