نمایشگر دسته ای مطالب

شرکت در راهپیمایی 9 دی

شرکت در راهپیمایی 9 دی


راه پیمایی بزرگداشت یوم الله 9 دی با حضور رئیس محترم مجتمع جناب آقای دکتر مفلحی و اعضای هیات علمی ،

کارکنان و دانشجویان مجتمع آموزش عالی بافت