نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شماره تماس مسئولین مجتمع جهت پاسخگویی به دانشجویان

شماره تماس مسئولین مجتمع جهت پاسخگویی به دانشجویان


قابل توجه دانشجویان گرامی:

خواهشمند است هر گونه سوال در مورد مسائل خوابگاه، آموزشی و رفاهی دارید با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید.

رشته حسابداری:جناب  آقای کرمشاهی   09135983438

رشته اقتصاد:جناب آقای مقصود پور      09135878767

رشته مدیریت: جناب آقای قربان نژاد   09177615611

رییس مجتمع آموزش عالی بافت:جناب آقای دکتر ساسان    09133874723

مسئول اداره آموزش خانم رفیعی پور09133479905 

مسئول خوابگاه خانم گلستانی 09133783255

مسئول کتابخانه و توزیع ژتون خانم سلطانی09132793917