نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شماره تماس مسئولین مجتمع جهت پاسخگویی به دانشجویان

شماره تماس مسئولین مجتمع جهت پاسخگویی به دانشجویان


قابل توجه دانشجویان گرامی:

خواهشمند است هر گونه سوال در مورد مسائل خوابگاه، آموزشی و رفاهی دارید با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید.

رشته حسابداری:سر کار خانم صالحی  09132783293

رشته اقتصاد:سر کار خانم جیحون تبار      09396230808

رشته مدیریت: جناب آقای سعیدی  09125526977

رییس مجتمع آموزش عالی بافت:جناب آقای دکتر ساسان    09133874723

مسئول اداره آموزش خانم رفیعی پور09133479905 

مسئول خوابگاه خانم گلستانی 09133783255

مسئول سلف دانشجویی اقای صادقی09138658511