مرکز رایانه


مرکز رایانه

مرکز رايانه مجتمع آموزش عالی بافت داراي 13 دستگاه کامپيوتر مي­ باشد و در اين مرکز هم اکنون فعاليت هاي زير انجام مي­ شود:
1- برگزاري کلاس درسی آشنايي با کامپيوتر و تمرين درسي دانشجويان
2-داده پردازي و تحليل داده­هاي پروژه­هاي تحقيقاتي دانشجويان و استادان
3-استفاده از شبکه­ هاي اطلاع رساني
4-آموزش­هاي ويژه در زمينه تحقيق
اين مركز با تحت پوشش قراردادن بخشهای مختلف اداری، آموزشی و پژوهشی مجتمغ، مسئول حفظ ارتباط شبكه كامپيوتري مجتمع با شبكه كامپيوتري دانشگاه، مديريت و پشتيباني شبكه كامپيوتري داخلي مجتمع، مدیریت و بروزرسانی اطلاعات وب سایت مجتمع، مدیریت و پشتیبانی سخت افزاري و نرم افزاري تجهیزات كامپیوتری مجتمع و نيز همكاری با شركتهای سخت افزاري و نرم افزاری مرتبط با رشته های آموزشی مجتمع مي باشد.          
مركز كامپيوتر مجتمع جهت استفاده دانشجويان عمومي و تخصصي است. اين سايتها متصل به شبكه كامپيوتري داخلي مجتمع و شبكه كامپيوتري دانشگاه بوده و از اين طريق امكان استفاده از سامانه هاي مختلف  دانشگاه و نيز دسترسي به شبكه سراسري اينترنت را براي كاربران فراهم مي آورند.