نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مهلت تکمیل کارنامه سلامت

مهلت تکمیل کارنامه سلامت


دانشجوی گرامی: با سلام ، مهلت تکمیل کارنامه سلامت تا 30آذرماه 1400 می باشد. عواقب ناشی ازعدم تکمیل فرم، بر عهده دانشجو می باشد.

لینک ورود:https\\portal.saoty.ir/mentalhealth