پیام تسلیت

 

درگذشت ناگهانی جناب آقای مهندس صابری را به جامعه دانشگاهیان و خانواده محترم آن مرحوم تسلیت عرض می نماییم.

                                                                                             مجتمع آموزش عالی بافت