پیام تسلیت مجتمع آموزش عالی بافت در پی در گذشت دکتر علیرضا کاشانی

درگذشت جانسوز جناب آقای دکتر علیرضا کاشانی را به جامعه دانشگاهی و خانواد محترم آن مرحوم تسلیت عرض می نماییم.

مجتمع آموزش عالی بافت