کارمندان

نام و نام خانوادگی سمت تلفن پست الکترونیکی
       
حسن ملک پور کارپرداز    
صدیقه رفیعی پور مسئول آموزش    
عصمت گلستانی مسئول دفتر     
       
مصطفی دهقانی مسئول سایت     
غلامشاه صادقی مسئول انتظامات    
روح الله صادقی مسئول انتظامات