کارکنان


 


نام و نام خانوادگی سمت تلفن پست الکترونیکی 
موسی سلاجقه مسئول امور عمومی  داخلی:105  
حسن ملک پور مسئول تدارک    
صدیقه رفیعی پور مسئول آموزش داخلی:108  
عصمت گلستانی مسئول دفتر  42426644  
مهدیه سلطانی مسئول کتابخانه  داخلی:107  
مصطفی دهقانی مسئول سایت    
غلامشاه صادقی مسئول انتظامات    
روح الله صادقی مسئول انتظامات