کارگاه آشنایی با بورس و سرمایه گذاری در آن


کارگاه آشنایی با بورس و سرمایه گذاری در آن(مقدماتی)در روز یکشنبه26 آبان ماه و دوشنبه 27 آبان ماه1398 به مدت 8 ساعت به صورت تئوری و عملی توسط آقای کامران قربان نژاد عضو هیات علمی گروه مدیریت در محل مجتمع و با حضور جمعی از دانشجویان برگزار گردید.

دراین کارگاه حاضرین با اهمیت بورس و مزایای سرمایه گذاری در آن ، مفاهیم بورس و روند سرمایه گذاری در بورس آشنا شدند.