کسب رتبه 9 کنکور کارشناسی ارشد


به دنبال اعلام نتایج مرحله اول کارشناسی ارشد1394 تعدادی از دانشجویان دانشکده مدیریت و اقتصاد بافت حائز رتبه های برتر شدند.
در این بین خانم سارا گل بخشی دانشجوی کارشناسی ناپیوسته حسابداری دانشکده رتبه 9 کشوری را در میان داوطلبان این رشته در میان کل دانشگاه ها بدست اورد.